Pomoc dla rodzin to nie tylko grupowe i indywidualne terapie. To przede wszystkim integrowanie środowiska oraz wzmacnianie więzi i zdrowych relacji. Aby to osiągnąć niezbędne jest „wyjście do ludzi”. Realizację takiego zadania podjęło się Stowarzyszenie Szansa na Rozwój.

Nasze Stowarzyszenie:
- prowadzi działalność profilatyczną (konsultacje za specjalistami),
- zapewnia kompleksową pomoc rodzinom będącym w kryzysie,
- świadczy pomoc osobom: uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy.

Osoby dotknięte problemem mogą skorzystać z bezpłatnej, fachowej pomocy specjalistów: pedagoga, terapeuty uzależnień, psychologa, policjanta.