Stowarzyszenie SZANSA NA ROZWÓJ

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Skontaktuj się z nami.
+48 55 649-11-44

Projekty realizowane

Punkt konsultacyjny – Szansa na zmianę dla osób uzależnionych i ich rodzin przy stowarzyszeniu „Szansa na rozwój” w Elblągu

W ramach Punktu oferujemy :

 • prowadzenie działalności profilaktycznej
 • diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny
 • kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia

Szczegółowa oferta pomocowa Punktu:

 • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii,
 • kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach
 • uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
 • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy ,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • poradnictwo na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy na terenie miasta Elbląg.

Dyżury specjalistów:

 • terapeuta uzależnień środa: 13.00-15.00
 • specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie środa: 16.00-18.00
 • psycholog czwartek 14.00-16.00

elblagProjekt dofinansowany przez Urząd Miasta Elbląg.