Stowarzyszenie SZANSA NA ROZWÓJ

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Skontaktuj się z nami.
+48 55 649-11-44

Terapia indywidualna

  • Uwzględnia świat wartości klienta i jego przekonania oraz światopogląd.
  • Cel zmiany, który jest formułowany przez klienta ma ogromne znaczenie dla procesu terapeutycznego. Jest on wspierany przez terapeutę prowadzącego.
  • Podczas pracy terapeutycznej terapeuta bierze pod uwagę zarówno problemy jak i zasoby w celu budowania zmiany.
  • Podczas terapii indywidualnej, terapeuta bierze pod uwagę zarówno proces nieświadomy jak i świadomy klienta.
  • Czas trwania jednej sesji terapeutycznej wynosi 1 godzinę
  • Częstotliwość spotkań raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.
  • Pierwsza faza terapii dotyczy zbudowania przemierza pomiędzy klientem a terapeutą w celu budowania zmiany.
  • Czas trwania terapii jest uzgadniany wraz z klientem.
  • Podczas terapii są weryfikowane postępy co umożliwia ocenę pracy zarówno klienta jak i terapeutę.
  • Czasami terapeuta proponuje udział w pracy grupowej. Jest to podyktowane wzmocnieniem i zbudowaniem silniejszego kontekstu terapeutycznego.

 

Prowadzący: Alicja Sepetowska