Stowarzyszenie SZANSA NA ROZWÓJ

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Skontaktuj się z nami.
+48 55 649-11-44

Terapia współuzależnień

System rodziny z problemem alkoholowym jest niestabilny, rodzi poważne problemy i powoduje cierpienie dzieci i dorosłych. Brak poczucia bezpieczeństwa, trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb powodują powstanie mechanizmów obronnych u członków rodziny, dzięki którym rodzina może przetrwać. Życie całej rodziny skoncentrowane jest coraz bardziej na osobie pijącej. Alkoholik wycofuje się ze swoich ról, przestaje współdziałać z rodziną, a jego role przejmują inni członkowie rodziny.

Konsekwencją życia z osobą uzależnioną może być współuzależnienie.

Objawy współuzależnienia:

 • silna koncentracja myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej
 • Szukanie usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzeczanie problemowi
 • Ukrywanie problemu picia przed innymi
 • Przejmowanie kontroli nad piciem osoby bliskiej (wylewanie alkoholu, odmierzanie ilości, kupowanie alkoholu, aby pijący nie wychodził z domu itp.)
 • Przejmowanie odpowiedzialności za zachowania pijącego partnera, łagodzenie konsekwencji picia: spłacanie długów, dbanie o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.
 • Przejmowanie za osobę pijącą obowiązków domowych, które ona zaniedbuje.

Objawy współuzależnienia są podobne, jak w przypadku objawów zespołu stresu pourazowego. Życie w ciągłym stresie powoduje konsekwencje psychologiczne:

 • Nerwice
 • Zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego)
 • Zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania)
 • Pustkę duchową i brak nadziei
 • Samotność
 • Poczucie niemożności rozstania się
 • Czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających)
 • Trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów
 • Wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.

U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem picia partnera. Dzieci nie mają żadnego wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwarzają dla nich dorośli.
Osobom współuzależnionym potrzebna jest terapia, ponieważ niezależnie od tego, czy pijący podejmie leczenie odwykowe, czy nie, czy zatrzyma picie, czy będzie pił dalej – osoby współuzależnione mogą poprawić jakość swojego życia i życia swoich dzieci. Trudno jest im to jednak zrobić bez przyjęcia fachowej pomocy z zewnątrz.

 

My wiemy jak pomóc, zapraszamy!

 

Prowadzący: Alicja Sepetowska