Stowarzyszenie SZANSA NA ROZWÓJ

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Skontaktuj się z nami.
+48 55 649-11-44

Ustawienia systemowe dla biznesu

BUSINESS CONSTELLATION – USTAWIENIA I MYŚLENIE SYSTEMOWE DLA ORGANIZACJI

 

Każda organizacja napotyka na swojej drodze na bariery rozwoju, które mogą być spowodowane: niewłaściwym obiegiem informacji, złym delegowaniem obowiązków, konfliktami, brakiem lidera. W obecnych czasach organizacje funkcjonują w środowisku ciągłych zmian, dlatego też zmiany wewnątrz firmy powinny odbywać się w sposób szybki oraz z dużą skutecznością, a więc odpowiedzi na pytania nurtujące kadrę kierowniczą powinny prowadzić do natychmiastowego rozwiązania zaistniałych problemów.

Grupa docelowa

 1. Dyrektorzy,
 2. Kadra zarządzająca i menadżerowie,
 3. Właściciele firm,
 4. Kierownicy wysokiego i średniego szczebla

Metoda Ustawień Systemowych

Uporządkowanie sił powodujących destabilizację organizacji na poziomie świadomym i nieświadomym organizacji przy pomocy myślenia i ustawień systemowych dla organizacji.

Trzy zasady, którymi rządzi się organizacja to:

 • porządek – czytelna struktura każdej komórki organizacji;
 • równowaga w dawaniu i braniu – w celu rzeczywistej wymiany pomiędzy elementami systemu;
 •  przynależność – każda osoba ma równe prawo do miejsca w organizacji.

Praca metodą Ustawień Systemowych z uwzględnieniem powyższych zasad pozwala na rozwiązanie problemu i znalezienie właściwego kierunku działania, oddziałującego na całą firmę.

Efekty Ustawień Systemowych Dla Organizacji

 • Odpowiedź na pytanie: Jaka jest kondycja organizacji, w którym momencie rozwoju jest dana organizacja?
 • Narzędzie zmiany powodujące faktyczne wydarzenia w organizacji: np.: przywrócenie porządku zgodnego z miejscem hierarchii w danej firmie.
 • Narzędzie tworzenia przyszłych scenariuszy, możliwości firmy, alternatyw rozwoju.
 • Narzędzie badania zachowań rynku, grup docelowych i klientów firmy: np.: reakcje na zmianę strategii firmy.